Zoeken

Hoofdinhoud

  • Home
  • Gebruiks- voorwaarden
  • Registreren
  • Login

Copyright

Print page

Copyright

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Mitsubishi Electric Europe B. V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Duitsland (hierna: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), stelt de website be3a.mitsubishielectric.com (hierna: „Website”) ter beschikking. De Website heeft betrekking op Mitsubishi Factory Automation (ook te noemen „Mitsubishi Automation” of „FA”) voor de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika (hierna: „EMEA”). Op de Website vindt u bepaalde aanbiedingen en content (hierna: „Content“ of „Aanbieding“). Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: „Algemene Voorwaarden”). Houdt u er wel rekening mee dat er aanvullend speciale voorwaarden voor bepaalde Content of met betrekking tot de gegevensbescherming gelden.

1.

Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Bij gebruikmaking van deze Website door de gebruiker gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Wij aanvaarden met name geen andere gebruiksvoorwaarden.

2.

Activiteiten van Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

De Website wordt vrijwillig en gratis aangeboden door Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe stelt naar eigen goeddunken Content ter beschikking van de gebruiker. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe is met name te allen tijde bevoegd om de Content zonder voorafgaande aankondiging en zonder redenen daarvoor aan te geven te wijzigen (te reduceren of te verwisselen) of bepaalde delen van de Content of de Website in zijn geheel (ook tijdelijk) voor afzonderlijke of alle gebruikers onbereikbaar te maken. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe mag derden inzetten of gebruik maken van de werkzaamheden van derden om de eigen activiteiten in verband met de Website ter beschikking te stellen.

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar content op websites van derden. Wij hebben geen controle over de content van derden die via dergelijke hyperlinks opgevraagd kan worden. De content van derden maakt geen onderdeel uit van de Aanbiedingen van Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Gebruikmaking van de Website en van de Content daarvan, gebruiksrechten

Het gebruik van de Website is uitsluitend toegestaan voor rechtmatige handelingen. De gebruiker mag Content niet op een wijze gebruiken, die tot schade kan leiden bij Mitsubishi Electric Factory Automation Europe of bij ondernemingen die conform § 15 e.v. Aktiengesetz [wet op de N.V.] verbonden zijn met Mitsubishi Electric Factory Automation Europe (dergelijke ondernemingen worden hierna: „gelieerde ondernemingen“ genoemd). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe verleent de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot persoonlijke gebruikmaking van de Content, beperkt tot het interne zakelijke gebruik in verband met de (potentiële) aankoop door gelieerde ondernemingen. De gebruiker mag de Content noch vermenigvuldigen noch bewerken, voor zover dat niet vereist is om de Content op de contractueel voorziene manier te gebruiken. De gebruiker mag de Content niet verspreiden, openbaar toegankelijk maken, verkopen, verleasen of verhuren. Gebruiksrechten die niet uitdrukkelijk aan de gebruiker verleend zijn, komen uitdrukkelijk toe aan Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

De gebruiker dient Mitsubishi Electric Factory Automation Europe en/of alle gelieerde ondernemingen te vrijwaren tegen alle schade die Mitsubishi Electric Factory Automation Europe en/of gelieerde ondernemingen lijden doordat de Website en/of de Content in strijd met deze Algemene Voorwaarden gebruikt worden.

4.

Inachtneming van uitvoercontrolebepalingen

De gebruiker dient alle toepasselijke nationale en internationale controlebepalingen inzake de uitvoer en wederuitvoer in acht te nemen (bijv. met betrekking tot gedownload materiaal). Voor elke toezending of elk transport van relevant materiaal dient de gebruiker met name te controleren of door passende maatregelen te garanderen dat er geen embargo dat door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties opgelegd is, geschonden wordt. Op een desbetreffend verzoek daartoe zal gebruiker alle relevante informatie over mogelijke schendingen van uitvoercontrolebepalingen ter beschikking van Mitsubishi Electric Factory Automation Europe stellen, welke in verband met de activiteiten van gebruiker onderzocht worden (bijv. door de bevoegde autoriteiten of Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Vrijwaring, aansprakelijkheidsbeperking

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe is onbeperkt aansprakelijk voor opzet, in gevallen van grove nalatigheid, in gevallen van opzettelijk verzwijgen van een gebrek en voor aanspraken in verband met de wet op de productaansprakelijkheid. Elke verdergaande aansprakelijkheid van Mitsubishi Electric Factory Automation Europe en mogelijke vorderingen tot vrijwaring van gebruiker zijn uitgesloten. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe geeft geen garanties. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Rechtskeuze

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Duitse materiële recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

Omhoog